معرفی کانال های تلگرام


مزایای کانال ویژه

  • نمایش در صفحه نخست سایت با ترتیب چرخشی
  • نمایش در صفحه اول اپلیکیشن با ترتیب چرخشی
  • ثبت آنی کانال بعد از پرداخت بدون نیاز به تایید
  • نمایش در ابتدای لیست دسته بندی
  • نمایش بالاتر در لیست نتایج جستجو
  • نمایش در تمامی صفحات کانال ها